Til beboeren / Opgangsrepræsentanter

Opgangsrepræsentanter

Opgangsrepræsentanternes opgaver

I Andelsboligforeningen Amagerbro skal der først og fremmest være plads til alle beboerne. Man skal som beboer kunne have følelsen af, at der er en god og venlig atmosfære i foreningen og at det er et sted der er rart at bo.
Alle, beboerne, opgangsrepræsentanten og bestyrelsen skal i fælleskab tage medansvar for at husordenen efterleves og følges.
Både de formelle og uformelle normer der er, for det at bo sammen i en andelsboligforening, skal efterkommes, vi skal undgå unødige konflikter beboerne imellem.
Som opgangsrepræsentant kan man være med til at beboerne efterlever ovenstående, ved at være i en anerkende og åben dialog med beboerne i den opgang man er repræsentant for.
Opgangsrepræsentanten er et uformelt bindeled mellem bestyrelsen og beboerne. De deltager i 2 årlige repræsentantskabsmøder med bestyrelsen. Der afholdes et møde i foråret og et i efteråret.

For at skabe mulighed for at påpege emner man som beboer gerne vil have bliver taget op på repræsentantskabsmøderne, vil beboerne modtage information om hvornår der afholdes møder. Så man kan tilkendegive over for opgangsrepræsentanten om der er emner man vil have behandlet på næste møde. Opgangsrepræsentanterne fremlægger det beboerne ønsker fremført over for bestyrelsen i anonymiseret form.

Hvis der er meddelelser fra opgangsrepræsentanterne som ikke kan vente til de årlige møder med bestyrelsen, kan man henvende sig skriftligt til varmemesteren eller bestyrelsen.

Hvordan bliver man opgangsrepræsentant:
Når der er en opgangsrepræsentant der holder op, sørger bestyrelsen for at der bliver fundet en ny.

Særlige opmærksomhedspunkter for opgangsrepræsentanterne er:
1) At lyset fungerer i opgangene på hoved- og køkkentrappe
2) At der ikke stilles genstande såsom skraldeposer, barnevogne, cykler og andet der begrænser færdslen på trappen grundet hensynet til brand og gene for de andre beboer
3) Kontrollerer brandalarm på 5 sal på hoved- og køkkentrappen
4) At trappeopgange bliver ordentligt rengjort
5) Hvis der er meddelelser fra opgangsrepræsentanterne som ikke kan vente til de årlige møder med bestyrelsen, kan man henvende sig skriftligt til varmemesteren eller bestyrelsen
6) Fejl, mangler og skader i opgangene skal meddeles til varmester

Opgangsrepræsentanter pr. marts 2016
HBV 1 Kjeld Skou
HBV 3 Mia Laursen 
HBV 5 Rene Kristensen
HBV 7 Edel Sørensen
HBV 9 Ania Westerdahl
HBV 11 Brian Adelgaard
HBV 13 Allan Klausen
VSP 9 Britta Kilde
VSP 11 Johnny Sørensen
VSP 13 Philip Petersen
VSP 15 Sara Sponholtz
VSP 17 Benny Rasmussen
VSP 19 Preben Poulsen
VSP 21 Niels Møller Christophersen
VSP 23 Peter Sand-Poulsen
VSP 25 Jette Skou Larsen
UPL 12 Ida Friis Rademacher
Andelsboligforeningen Amagerbro - afdeling Uplandsgade, Holmbladsvænge og Ved Sønderport