Til beboeren / Har du en inboforsikring

Har du en inboforsikring

Indboforsikring – det er dit eget ansvar

Det kan være fristende at droppe forsikringen til fordel for sjovere ting, men det kan få alvorlige økonomiske konsekvenser at vælge indboforsikringen fra.

Flytter du hjemmefra, før du er fyldt 21 år, er du stadig forsikret på dine forældres indboforsikring, blot du bor alene.
Bor du ikke alene, f.eks. har barn eller bor i parforhold, eller er fyldt 21 år, er du ikke mere dækket af dine forældres indboforsikring.

Det er klogt at sikre sig selv og familien

Er du fyldt 21 år, bør du som minimum have en indboforsikring.
Har du ikke en indboforsikring kan du komme i en frygtelig situation på grund af indbrud, tyveri, brand eller vandskade m.m. i ejendommen.
Uden en indboforsikring mister man i værste fald alle sine ejendele – møbler, cykler, tøj, computere, TV m.v.

Ansvarsdækning – også en meget vigtig del af indboforsikringen

En anden - og også meget vigtig dækning - er familiens private erstatningsansvar, som familiens medlemmer kan pådrage sig, hvis de som privatpersoner forvolder skade på ejendommen, andre personer eller deres ejendele.

En almindelig indboforsikring indeholder som regel denne vigtige ansvarsdækning – og dette betyder, at forsikringen betaler erstatning og omkostninger til dækning af et berettiget erstatningskrav fra skadelidte, som man ellers selv skulle betale.

Pas på – det kan gå rigtig galt

Hvis du ikke har en indboforsikring, kan du og din familie ikke få erstatning, hvis dine ting skades eller stjæles. Du kan heller ikke få dækket dine udgifter til genhusning, hvis dit indbo skades, og din bolig samtidig bliver ubeboelig. Ligeledes kan du heller ikke få dækket udgifter til opmagasinering, samt omkostninger til ind- og udflytning af dit indbo.

Ejendommens bygningsforsikring

Vores ejendom er altid forsikret af andelsboligforeningen – det er derimod dit ansvar, at sikre dine private ejendele ved at tegne en indboforsikring.

Vi anbefaler at du/I tegner en indboforsikring. Den årlige udgift (præmien) kan være godt givet ud, og så undgår du/I meget ubehagelige overraskelser.
Andelsboligforeningen Amagerbro - afdeling Uplandsgade, Holmbladsvænge og Ved Sønderport