Til beboeren / EL-Arbejde i din lejlighed

EL-Arbejde i din lejlighed

 
Ved salg af andelslejlighed har bestyrelsen i flere tilfælde konstateret at der er lavet EL-arbejder i lejlighederne som ikke er lovlige. I nogle tilfælde har det ulovlige arbejde været direkte livsfarligt og har været tæt på at nedsmelte installationen og dermed starte en brand. Når der udføres EL-arbejde i lejligheden er det derfor vigtigt at det bliver udført i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 
Faste nedhængte lofter betragtes som et lukket bygningshulrum. Der må ikke forefindes samlinger af ledninger i dette hulrum.
Ved ikke at overholde reglerne på EL-området kan det i værste fald betyde at der opstår en brand.
Hvis forsikringsselskabet kan bevise, at en brand skyldes ulovligt gør-det-selv EL-arbejde, dækker forsikringen ikke.
 
Der kan findes yderligere information på www.sik.dk så kommer du godt og lovligt i gang med dit EL-arbejde.
Ifølge foreningens vedtægter §8 stk. 8 er sælger ansvarlig for at alle EL-installationer er lovlige.

EL-arbejde man selv må udføre.
 
• Udskifte eller montere stikpropper, ledningsafbrydere, apparatkontakter, fatninger og forlængerledninger og stikdåser med 3 stik.

• Reparere el-apparater, fx udskifte ledningen, der fører strøm til apparatet, der er tilsluttet med en stikprop.
 
• Udskifte indendørs afbrydere og stikkontakter op til 250 volt - både stikkontakter med og uden jord, i en eksisterende installation, såfremt boligens elinstallation er beskyttet med en fejlstrømsafbryder (HFI- eller HPFI-afbryder).
 
• Udskifte almindelige afbrydere til lysdæmpere med eller til afbrydere med tidsfunktion.
 
• Udskifte en ventilator med stikprop.
 
• Opsætte og nedtage lamper i badeværelse og andre steder hvor der ikke er krav om mere end normaltætte lamper. Dette gælder også lavvolt belysning (halogen-lampesæt) hvis de er leveret i et samlet sæt med transformer, lamper, ledninger og monteringsvejledning.
 
• Ændre og reparere svagstrømsstyrings og reguleringssystemer, som anvendes til at styre stærkstrømsfunktioner. Det kan f.eks. være systemer, der tænder for lyset, når man går ind, eller som gør det muligt at tænde og slukke lyset med en fjernbetjening.
 
EL-arbejde man ikke selv må udføre.

• Udføre nye installationer i boligen og udskifte eksisterende ledninger til nye i den faste installation. Den faste installation er den del af boligens elinstallation, som du ikke kan tage med dig, når du flytter. Det er også installatøren, som skal opsætte afbrydere, styrings- og reguleringssystemer eller stikkontakter, der ikke har været der før. Det gælder også, hvis en ny afbryder eller stikkontakt skal sættes op ved siden af en eksisterende.

• Opsætte lavvolt belysning (halogenlamper), hvis transformer, lamper og ledninger er købt hver for sig.

• Udføre el-arbejde i måler- eller gruppetavle i boligen, fx udskifte en HFI- eller HPFI-afbryder eller gruppeafbryder i gruppetavlen.

• Installere eller udskifte materiel i boligens faste installation med en spænding over 250 V, f.eks. udskifte en flerpolet 400 V afbryder eller stikkontakt.

• Installere eller udskifte udendørs afbrydere, stikkontakter og lamper.

• Tilslutte eller frakoble apparater som ikke er tilsluttet med en stikprop, fx komfurer og vaskemaskiner.
Andelsboligforeningen Amagerbro - afdeling Uplandsgade, Holmbladsvænge og Ved Sønderport