Tilmeld dig foreningens facebook GRUPPE
 
Tilmeld dig ejendommens nyhedsbrev     HER
 
 
 

Nyt fra foreningen

Forslag til generalforsamlingen tirsdag den 18. april 2017

I indkaldelsen til generalforsamlingen er det oplyst, at forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 2. april 2017.

Dette er en fejl. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 4. april 2017. Forslag kan sendes til andelsboligforeningens mail eller afleveres i andelsboligforeningens postkasse Holmbladsvænge 1, st. tv.

_________________________________________________________________

Nyhedsbrev

Ordinær generalforsamling holdes tirsdag den 18. april, kl. 19. Indkaldelse bliver sendt ud medio marts måned.

Det reviderede altanprojekt er sendt til godkendelse hos Københavns Kommune. Vi håber på en hurtig sagsbehandling, så vi kan fortælle nyt på generalforsamlingen.

Den månedlige husleje reguleres pr. 1. juni 2017 med 1,50 kr. pr. m2. Dette svarer til prisindekset inden for huslejer. Reguleringen skal dække almindelige prisstigninger inden for forsikring, skatter m.v., så vi ikke tærer på vores midler til vedligeholdelse.

_________________________________________________________ 

Ny info om altaner

Hvis du ikke jævnligt tjekker din postkasse, så skal du være opmærksom på, at der i sidste uge er lagt en information omkring altaner. Her beder vi om at dem der har ønsket altaner tjekker at den sidder det rigtige sted og der er oplysning om ændrede størrelser på altanerne der vender ud mod gaden.

Det er også muligt at melde sig til altanprojektet, hvis man har fortrudt at man ikke har sagt ja i første omgang.

Deadline for at melde sig til altanprojektet eller komme med ændringer er onsdag den 15. februar 2017. 

_________________________________________________________ 

Husleje for februar måned 2017

Da ejendommen ændrer huslejeopkrævning skal alle andelshavere være opmærksomme på følgende:

  •      I vil senest den 31. januar 2017 modtage et brev fra NETS, hvor der er en huslejeopkrævning for februar måned.
  •      Denne opkrævning skal I sørge for at betale via netbank eller via jeres bank eller posthus.
  •      Huslejen skal tilmeldes Betalingsservice igen. Det gør I via jeres netbank eller via jeres bank.

Det er fra 1. februar 2017 ØENS ejendoms-administration der står for håndtering af vores huslejeopkrævning. Det betyder udsendelse af opkrævning og rykkerprocedure.

Se det brev der er lagt i jeres postkasse fra ØENS ejendomsadministration.

Hvis I ikke har modtaget huslejeopkrævning for februar måned, skal I derfor kontakte Pernille Schou på 32 46 46 43.

_________________________________________________________ 

Til andelshaverne

Status på altanprojektet

Behandlingen af vores ansøgning hos Københavns Kommune er ikke færdig endnu. Dette skyldes dels travlhed hos kommunen med behandling af de mange sager de har fået ind, men også fordi de ikke kan godkende den ansøgning Minaltan har sendt ind. Minaltan og bestyrelsen er derfor i dialog med kommunen for at finde en løsning som begge parter kan være tilfredse med. Vi informerer så snart der er nyt.

Hjælp hinanden ved at være opmærksomme på evt. indbrudstyve henover julen. Det er bedre at kontakte politiet en gang for meget end en gang for lidt.

Huslejeopkrævning

Med udgangspunkt i et forslag der blev vedtaget på sidste generalforsamling, har bestyrelsen indgået aftale med et administrationskontor om at de varetager huslejeopkrævning og rykkerprocedure. Denne aftale er gældende fra 1. januar 2017. Andelshaverne vil få mere information.

Luk vinduerne

En del vinduer står åbne – måske er der slukket for varmen – men ellers er det spild af penge for ejendommens beboere. Luk vinduerne ud mod gården, når der holdes fest, da gårdens rum virker forstærkende på lyden.

Mails/beskeder sendt til ejendomskontoret

Mails/beskeder til bestyrelsen kan kun forventes besvaret 1. og 3. mandag i hver måned.

_________________________________________________________ 

Kommunens godkendelse af altanprojektet

Kommunen er i gang med at behandle vores ansøgning. Vi er i dialog med altanfirmaet om nogle ændringer, som Københavns Kommune ønsker. Så snart der er en endelig godkendelse, vil vi orientere om dette. Altanfirmaet ligger op til, at der kan blive 14 dage, hvor det er muligt at tilmelde nye altaner. Så hvis der er nogen, der har fortrudt at de ikke har sagt ja til altan, så bliver der måske alligevel en mulighed. Så overvej nu, om du alligevel ønsker en altan.

_________________________________________________________

Status på altanprojektet
 
Så er der nyt at fortælle om altanprojektet.
 
Nykredit har godkendt at de vil finansiere udgifterne til altaner 100%, så vi skal bare finde ud af hvor mange penge der skal lånes. Københavns Kommune har samtidigt givet tilsagn om, at de vil opskrive ejendommens værdi med det fulde beløb af altanernes pris.
Siden efteråret har det ikke været muligt at søge kommunen om tilladelse til altaner. I dag har Københavns Kommune åbnet for ansøgningerne igen efter at reglerne er blevet tilrettet.
Altanudvalget har valgt rådgiver og leverandør af altaner.
Altanudvalget forventer derfor inden for 14 dage at kunne sende materiale ud, så den enkelte andelshaver kan beslutte om de ønsker en altan og samtidigt beslutte om betaling skal ske via huslejen eller om man ønsker at betale den kontant.
 
Venlig hilsen
Altanudvalget
_________________________________________________________
 
Andelsboligforeningens eksterne liste er lukket for opskrivning. Det vil blive meddelt på en ordinær generalforsamling, når der lukkes op for opskrivninger igen. Samtidigt vil det blive meddelt her på hjemmesiden.
_________________________________________________________
 
 
INFORMATION FRA VARMEMESTEREN
 
Havemøbler bliver opstille i løbet af uge 12 / 13 og bliver malet i løbet af foråret .
Når man benytter havemøbler , gril o.a. skal man huske at rydde op efter brugen.

Der vil blive plantet nye krydderurter i plantekasseren ved gril pladsen og sat opsat blomster i uge 13 
 
_______________________________________
 
Lige en kort opfriskning:

Linje 5A bliver fra d. 23. april til 5C.
5A kører i din forenings nærområde og er sikkert en bus mange af jeres beboere benytter.

5C bliver en såkaldt Cityline-bus. Det er der den får sit C fra.
Med 5C får bussen nyt design, den bliver turkisblå i stedet for rød.
Den bliver længere og får flere døre, der kan bruges både til ind- og udstigning.
Det giver en mere behagelig og hurtig rejse. Og den har stadig høj frekvens.
Buslinjen bliver også forlænget og kører helt til Herlev Hospital.
   
Hilsen Varmemesteren
 
Kontortider:
 
Mandag: 7.00 til 7.30
Tirsdag: 13.00 til 13.30
Onsdag: 7.00 til 7.30
Torsdag: 13.00 til 13.30
Fredag: 7.00 til 7.30
 
Venlig hilsen Varmemesteren.
Andelsboligforeningen Amagerbro - afdeling Uplandsgade, Holmbladsvænge og Ved Sønderport